Klachten of Geschillen

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

link naar GAT

Op de dienstverlening van de behandelaar/coach is het Nederlandse recht van toepassing. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de behandelaar/coach die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de behandelaar/coach, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.